Контакти

Сайтът BGsprint.com е част от медийната група ЕС МЕДИА АД 

ЕС Медиа АД

София, бул. Христофор Колумб 43

Телефон на редакцията: 02/4144352

Отдел "Реклама": 02/4006666
Отдел "Финанси": 02/4144357
Отдел "Разпространение и абонамент": 02/4006646